top of page
 • Obrázek autoraTým Sirius

13. ročník Hradecké voříškiády

Aktualizováno: 16. 9. 2022

Přijďte si užít skvělou sobotu se svými miláčky. Sirius Voříškiáda se koná 1. října 2022 v areálu Orlice parku. Je připraven bohatý program. Své pejsky můžete přihlásit do 28.9.2022, případně na místě.


Program SIRIUS VOŘÍŠKIÁDY 2022

 • Přejímka pejsků bude probíhat 1. října od 8.30h do 9.45h - nutný platný očkovací průkaz

 • od 10 h do 17 h výstava pejsků bez průkazu původu v kategoriích do 10 kg, 10-25 kg a nad 25 kg

 • moderuje Majka Schillerová - vítězové budou oceněni krmivem Fitmin, diplomy a poháry

 • předseda poroty: BOHUŠ MATUŠ

 • prodej chovatelských potřeb společnosti SIRIUS

 • Petstaurace – restaurace pro psy

 • umísťovací výstava opuštěných pejsků

 • ukázka výcviku poslušnosti a psí dovedností

 • překážková dráha pro Vaše pejsky

 • atrakce a zábava pro děti - skákací hrad, soutěže pro děti, prezentace RC truck modelů, bohaté občerstvení

 

PŘIHLÁŠKY

Každý účastník obdrží balíček pamlsků a dárků v hodnotě 300Kč.


voriskariadaprihlaska
.pdf
Stáhnout PDF • 342KB

Vyplněné přihlášky odevzdávejte:

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST DOKLAD O PLATNÉM OČKOVÁNÍ PSA!

Startovné 199,-Kč bude hrazeno současně s podáním přihlášky hotově na prodejně či na místě.
Můžete také využít nákup startovného v e-shopu Zoozverimex.cz a platbu online.

Při zaslání přihlášky elektronicky, platba na účet č. 35-5748440287/0100 do 5 pracovních dnů od odeslání přihlášky nebo QR kódem.
149 zobrazení7 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

7 Comments


Anderson
Anderson
Jul 11

Congratulations on the 13th year of the Hradec Vořiškiáda! This remarkable event has become a beloved tradition, celebrating our furry friends and bringing joy to the community. Over the years, it has grown into a wonderful platform for dog lovers to showcase their pets and share heartwarming moments. Your dedication and passion have made this event a success year after year. For those interested in learning more about organizing such events or similar topics, seeking "Assignment help" can provide valuable insights and assistance in mastering the intricacies of event planning and community engagement. Here's to many more successful years!

Like

Harry Parker
Harry Parker
Jul 09

Sounds like the 13th year of the Hradec vořiškiáda was quite an event! It's inspiring to see such community celebrations. Whether you're reflecting on cultural festivals or need support with academic tasks, we're here for you at MyAssignmentHelp. Feel free to reach out if you need assistance with homework or assignments or just ask do my homework for me. Our team is dedicated to helping you succeed academically.

Like

gatihouseshifting12
Jun 19

Gati House Shifting is a well-known packers and movers in Bhubaneswar, offering top-notch relocation solutions for residential and commercial purposes. With a reputation for reliability and effectiveness, they provide comprehensive services that guarantee a smooth moving process. Their team of experienced professionals takes care of every aspect, from packing to transportation, using high-quality materials to ensure the safety of your belongings. Gati House Shifting is dedicated to customer satisfaction, ensuring prompt and secure delivery, and utilizing their extensive expertise to meet various moving needs in Bhubaneswar and beyond.


Like

david anderson
david anderson
Jun 08

Everyone asks this important question, which is quite significant. Are these secure for American students to use? Yes, that is the response. Although these services are secure, students should exercise caution when using assignment assistance providers because they can't rely on every website they come across online in the USA. Despite the existence of some deceptive websites, not all websites offering online assignment help are negative. Some websites provide students with excellent assignments that they do exceptionally well on, but occasionally students have to suffer because they didn't search for or hire a website quickly enough. Students can use any website to hire online services for Excel assignment help. They ought to start by making sure the website is trustworthy and…

Like

tom wilson
tom wilson
Apr 29

Searching for top-notch online assignment help in Australia? Look no further! These services cater to students' diverse academic needs, offering expert assistance across various subjects and disciplines. With a team of experienced professionals and scholars, they ensure high-quality assignments that adhere to academic standards and deadlines. Whether you're struggling with complex topics or seeking additional guidance, these services provide personalized support to enhance your learning experience. Additionally, they offer affordable pricing, ensuring accessibility to students from all backgrounds. Trustworthy, reliable, and efficient, these online assignment help services are your ultimate academic companions in achieving success!


Like
bottom of page